Productes 1 a 10 de 10

ALVERDE - 1 L

Insecticida pel control de lepidòpters en hortícoles Alverde® és especialment efectiu contra larves en els primers estats de desenvolupament.

ATOMINAL 10 EC - 1 L

Insecticida regulador del creixement de cotxinilles i mosca blanca Atominal® és un insecticida regulador del creixement (IGR)

COMANCHE PLUS - 1 KG

Comanche® Plus és un acaricida d'acció ràpida i persistent Comanche® Plus és un acaricida que actua per ingestió i per contacte sobre totes les formes mòbils d'àcars fitòfags. Posseeix un immediat efecte de xoc i una elevada persistència d'acció, de manera que un sol tractament, en el moment oportú, pot solucionar tota la temporada.

DORYOKU - 500 CC

Acaricida específic per a control de Tetraníquids

FASTAC - 1 L

Insecticida d'ampli espectre i gran efecte de xoc Fastac® és un insecticida piretroide de gran efecte de xoc i eficàcia a dosis baixes, que controla lepidòpters, pugons i mosca blanca, entre d'altres insectes. Actua per contacte i ingestió. Controla els insectes en estat larvari i adult, a més de mostrar acció ovicida.

FASTAC FLY - 1 L

Insecticida amb alta persistència per al control de la mosca de l'olivera L'alfa-cipermetrina és una matèria activa que actua sobre el sistema nerviós dels insectes obstaculitzant el tancament dels canals de sodi en els axons de les cèl·lules nervioses, tenint com a resultat una transferència neuromuscular contínua que condueix a la paràlisi i mort de les mosques

GAZEL SP - 1 KG

Insecticida sistèmic per a una gran varietat de cultius

INTREPID PRO - 1 L

Insecticida específic de larves de lepidòpters (erugues, minadors i arnes) Intrepid® Pro és l'insecticida específic de larves de lepidòpters

PERFEKTHION TOP - 1 L

Insecticida d'ampli espectre d'acció Perfekthion® Top és un insecticida d'acció citotrópica i de contacte, amb un ampli espectre d'acció que inclou a múltiples insectes perjudicials per a diversos cultius.

PERFEKTHION TOP - 5 L

Insecticida d'ampli espectre d'acció Perfekthion® Top és un insecticida d'acció citotrópica i de contacte, amb un ampli espectre d'acció que inclou a múltiples insectes perjudicials per a diversos cultius.

Productes 1 a 10 de 10