El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què ESTEVE NATUR, S.L. Recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web - http://www.estevenatur.com/ (en endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ESTEVE NATUR, S.L. Per a altres mitjans.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ESTEVE NATUR, S.L.

A l'omplir qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s'indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant-se així compliment a l'deure d'informar que imposa la normativa de protecció de dades.

En aquells casos en què en la pàgina web corporativa se sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, a l'prémer la casella "Accepto" o similar, l'usuari dóna el seu consentiment inequívoc i explícit per al tractament en qüestió.

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

 • La seva denominació social és: ESTEVE NATUR, S.L.
 • El seu CIF és: B-17829813
 • El seu domicili social és a: C / Ripollès, 23 Pol. Ind. El Pla, 17486 Castelló d'Empúries (GIRONA)
 • Tel: (+34) 972 15 81 81
 • Correu electrònic: info@estevenatur.com

Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB

En ESTEVE NATUR, S.L. Tractem la informació que ens faciliten els interessats per tal d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: a
 • Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Les dades personals que tractem en ESTEVE NATUR, S.L. Procedeixen de la persona interessada.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES de CLIENTS

En ESTEVE NATUR, S.L. Tractem la informació que ens faciliten els interessats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: a
 • Execució d'un contracte: Prestar els serveis sol·licitats.
 • Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim de l'Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
Les dades es comunicaran als següents destinataris: a
 • Agència Tributària, per tal de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, per tal de girar els rebuts corresponents.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Les dades personals que tractem en ESTEVE NATUR, S.L. Procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

Tractament de dades de VIDEOVIGILÀNCIA

Responsable: ESTEVE NATUR, S.L.; Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions; Legitimació: Missió a Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com jutjats i tribunals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de la responsable d'el tractament; Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ESTEVE NATUR, S.L. Tractem la informació que ens faciliten els interessats per garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i / o jutjats i tribunals.
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades: a
 • Missió a Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Les dades es comunicaran als següents destinataris: a
 • Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Les dades personals que tractem en ESTEVE NATUR, S.L. Procedeixen de: El propi interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ESTEVE NATUR, S.L. Estem tractant, dades personals que els concerneixin o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTEVE NATUR, S.L. Deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això vol dir que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir els seus drets dirigint-se a l'responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l'adreça electrònica de l'Responsable, acompanyant la instància / sol sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a l'exercici / sol·licitud de drets, pot trobar-se en la web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: a https://www.aepd.es/reglamento/derechos/ index.html # section1

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent accedint a la seu electrònica de l'Agència Espanyola de protecció de dades (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid): Hola https://sedeagpd.gob.es/ seva-electrònica-web / vistes / infoSede / queSede.jsf

Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què ESTEVE NATUR, S.L.. recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - http://www.estevenatur.com/ (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ESTEVE NATUR, S.L. per altres mitjans.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ESTEVE NATUR, S.L.

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es re¬alitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament en qüestió.

 • La seva denominació social és: ESTEVE NATUR, S.L.
 • El seu CIF és: B-17829813
 • El seu domicili social està en: Pol. El Pla · C/Ripollés · 23 Apt. 118 17486 Castelló d’Empúries (Girona)
 • Tel.: (+34) 972 15 81 81
 • Email: administracio@estevenatur.com