Productes 1 a 12 de 48

REGALIS PLUS - 1.5 KG

El regulador de creixament de pomeres i perers de referencia al mercat amb nova formulació

BELLIS - 1 KG

Bellis® es el fungicida de ampli espectre per pomeres i perers

CANTUS - 1 KG

Fungicida antibotritis per vinya i mongetes

CARAMBA EC - 5L

El fungicida polivalent per cereals, lleguminoses i colza

COLLIS - 1 L

El fungicida antioídi

COMET 200 - 5 L

Fungicida sistémic per les principals malelties del cereal i blat de moro

DELAN PRO - 5L

Fungicida per el control del motejat en fruiters de pipeta, i de mildiu, fomopsis y black rot en viña.

PRIAXOR EC - 5 L

Priaxor® EC ofereix una activitat excelent contra les malalties fúngiques del cereal

SCALA - 1 L

Fungicida sistemic i translaminar pel control de la botritis

SCALA - 5 L

Fungicida sistemic yi translaminar pel control de la botritis

SIGNUM - 1 KG

Fungicida específic pel control de botritis y esclerotina

Productes 1 a 12 de 48